JLR sẽ không được cung cấp cho bất kỳ loại nhà sản xuất nào, Giám đốc điều hành của States

Jaguar Land Rover đã cung cấp chỉ số mạnh nhất của mình nhưng doanh nghiệp sẽ không được cung cấp cho Peugeot-Citroen, Fiat-Chrysler, Hyundai-Kia hoặc bất kỳ loại hình nào … Read More