“Các tài xế là những con bò tiền mặt, bị phạt hàng triệu đô la vì sử dụng đường phố của chúng tôi”

Tất cả chúng tôi đều hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn và có thể hiểu rằng mọi người mắc lỗi. Nhưng cuộc điều tra của chúng tôi về các … Read More